Sportovní, tvořivé a zábavné aktivity ve školce

Miniházená

Po šesti úspěšných letech miniházené ve školce a na základě kladných ohlasů ze strany rodičů otevíráme další ročník, ve kterém dětem od úplných začátků rozvoje pohybových až po ukázkovou hodinu malých házenkářů připravíme odborně vedený program. Dlouhodobě spolupracujeme s profesionálním házenkářským klubem HC Dukla Praha.

Středa od 15:00 do 15:45 hodin v celkovém rozsahu 40 vyučovacích hodin za šk. rok.

Cena za pololetí: 1.500,- Kč

Těší se na Vás Petra – trenérka

Tanečky

 • Seznámení se se správným držením těla a dýcháním
 • Jak správně zahřejeme svaly
 • Protažení zahřátých svalů
 • Rozcvička je nejdůležitější částí tance!
 • Rytmus (vytleskávání rytmu a opakování ve správném pořadí)
 • Zpěv a tanec dohromady
 • Koordinace těla, co dělá ruka/noha?
 • Krokové variace
 • Vánoční vystoupení

Druhé pololetí:

 • Nové krokové variace
 • Učíme se: Židlička, hříbek
 • Učíme se panáka: Hubený, tlustý, vysoký
 • Tanec ve dvojici
 • Vystoupení na Den matek
 • Tanec s rekvizitou (dle tématu)
 • Zařazení gymnastických prvků (jen zlehka)
 • Soutěž o tanečníka sezóny
 • Závěrečné vystoupení pro rodiče

Děti získají základ, na který mohou navázat v jakémkoli tanečním stylu v budoucnu.

Kurz probíhá od října do května, vždy pondělí od 15.00do 15.45 hodin,v celkovém rozsahu 40 vyučovacích hodin za školní rok  Cena kurzu za pololetí:2.350,- Kč

Těší se, na Vás Jana – trenérka

Keramika

Děti mají příležitost si ztvárnit výrobky podle vlastní fantazie za dopomoci zkušené lektorky Ondřejky. Cena zahrnuje 5 vstupů po 2 vyučovacích hodinách, pedagogický doprovod, lektora, materiály, ovoce a pitný režim.

Čtvrtek 9.00 – 11.00 hodinCena za 10 vstupů: 1.500,- Kč      

Pro děti od 3 let (po konzultaci s pedagogem i mladší

Přihláška na placené aktivity

Přihláška ke stažení zde: přihláška na placené aktivity 2018-19

V případě zájmu o placené aktivy vyplněnou přihlášku odevzdejde do 15.9.2018 ve školce.