Adaptační program pro děti nastupující do Firemní školky PampeLiška:

Adaptační program je návrhem, jak zpříjemnit dítěti i jeho rodině nástup do školky. U každého dítěte je třeba domluvit postup který bude odpovídat jeho individuálním potřebám. V průběhu měsíce předcházejícího nástupu do školky můžete přijít společně se svým dítětem na návštěvu, v čase 8,30 – 10, 30. Doporučujeme zůstat dle zájmu dítěte, prohlédnout si prostory a nasát atmosféru školky. Při společné návštěvě rodiče a dítěte jsou za své dítě zodpovědní rodiče. Po společné návštěvě rodiče a dítěte je jichž v dalším dopoledním vstupu dítě ve školce bez rodiče. Čtyři dopolední adaptační vstupy jsou bezplatné.