Projekty

17.7.2017

Na školní rok 2016/ 2017 jsme pro vaše děti připravili:

Celoroční projekt: „Krtkův rok smyslů“

Na školní rok 2017/18 jsme připravili celoroční projekt Krtkův rok smyslů.

Cílem je v rámci jednotlivých bloků vycházejících z RVP během školního roku dětem přiblížit svět kolem sebe, školku, její okolí a zaměříme se i na vlastní potřeby a chutě. Od podzimu do letních měsíců se budeme zabývat potravinami od jejich zasetí po sklizeň. K tomu nám bude nedílným partnerem naše nová zahrádka, na které si děti zasadí zeleninu, bylinky a ovoce. K poznání, co s plody zahrádky můžeme dělat nám pomůžou naši pomocníci jako je sušička ovoce, jogurtovač, mixér, pekárna chleba, odšťavňovač nebo smoothie.

Vypravíme se na zeleninový a farmářský trh, navštívíme výukové programy komunitních zahrad v Praze a okolí.
Program je sestaven tak aby, se do naší práce mohli zapojit i rodiče, prarodiče ostatní členové rodin dětí, formou společných dílen, divadelních vystoupení a dalších společných aktivit. A ani letos nezapomeneme na naše babičky z domova seniorů v Malešicích, kam se budeme pravidelně vypravovat

Celé Česko čte dětem

Samozřejmostí je zapojení do projektu „Česko čte dětem“ a podpora předčtenářské gramotnosti dětí. Klademe důraz na seznamování dětí s literaturou a pravidelné čtení. Spolupracujeme s místní knihovnou, pro starší děti připravujeme noc ve školce s pohádkou.

Každé pondělí a středu odpoledne k nám docházejí naše Čtecí babičky. S dětmi si čtou, dramatizují a děti se tím procvičují v komunikaci se staršími dětmi.

Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví.
Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení.
http://celeceskoctedetem.cz/

Mezi námi o.p.s.

Již několik let navštěvujeme pravidelně s dětmi Domov seniorů v Malešicích. Po založení Mezi námi o.p.s a projektu „Povídej“, jsme se připojili ke společným aktivitám.

Cílem setkávání je aktivní propojení generací dětí ze škol a školek a seniorů z domovů důchodců.

Společnost Mezi námi o.p.s školce pomáhá vyhledat a kontaktovat blízký domov seniorů, zajistí organizaci setkávání a nabídne různé programy aktivit, které odpovídají Rámcovému vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání a Kurikulu podpory zdraví v mateřské škole.
http://www.mezi-nami.cz/

Třídíme odpad a kompostujeme

Malé děti pochopitelně vidí ve svých učitelích, rodičích a vůbec v dospělých vzory, které napodobují. Správné nakládání s odpady je proto podstatné nejen z hlediska stavu životního prostředí, ale také jako vzor pro další generace.

Jak ale děti naučit třídit odpad konkrétně? Pomocníky jsou nám Tonda obal a žížala Žofka.

http://www.tonda-obal.cz/                                              http://www.kompostuj.cz/