Program

17.7.2017

Školní vzdělávací program

Pracujeme s dětmi podle ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU „Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světe“ (k nahlédnutí ve školce).

S dětmi mladšími tří let pracujeme dle redukovaného ŠVP, přizpůsobenému jejich možnostem a psychomotorickému vývoji. Konkrétní vzdělávací nabídka je soustředěna do integrovaných bloků, jejichž témata jsou odvozena z přirozeného cyklu ročních období, tradic a slavností s nimi spojených.

Při řízených činnostech nebo při ranním cvičení se děti dělí do skupin podle věku. Ve skupinkách se s dětmi pracuje individuálně a přiměřeně k jejich věkovým možnostem. Snažíme se podchytit v čem je dítě dobré, co ho baví a jeho zájem, nadání či talent dále rozvíjet. Tvoříme přirozené prostředí, kdy se mladší učí a starší pomáhají. Respektujícím způsobem podporujeme dětskou zvídavost, fantazii a sebevědomí.
Děti si osvojí základní hygienické a stravovací návyky (mytí rukou, kulturu stolování), naučí se komunikovat s vrstevníky a jsou poté lépe připraveny na plynulý přechod do školních zařízení.

Do programu jsou zařazovány i návštěvy odborníků přímo ve školce v souvislosti s prevencí nebo jsme schopni zajistit vhodnou spolupráci s rodiči. Jedná se především o prevenci zubní, oční, logopedie a podologie.

Výuka angličtiny

Výukový program „Cookie and friends“ je určený přímo mateřským školám. Sleduje základní cíle předškolního vzdělávání v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Hlavním cílem programu je seznámit děti s anglickým jazykem, a to s ohledem na komplexní rozvoj dítěte. Lekce zahrnují jak procvičování koordinace a oblast hrubé i jemné motoriky, tak i prostorové, osobnostní, sociální a emoční dovednosti.