Judit Tichá

Ředitelka

VZDĚLÁNÍ
Předškolní a mimoškolní pedagogika
Jazyková škola Spěváček – anglický jazyk

seminář Matematická pregramotnost v MŠ

seminář Environmentální výchova

 

PRAXE
MŠ Brnířov, MŠ Kdyně, MŠ Domažlice
Hlídání dětí  od 2 do 10 let
Doučování angličtiny dětí mladšího školního věku

 

ZÁJMY
hra na klavír, hra na flétnu, zpěv, četba, divadlo