Judit Tichá

Ředitelka

VZDĚLÁNÍ

  • Předškolní a mimoškolní pedagogika
  • Jazyková škola Spěváček – anglický jazyk
  • školení Environmentální výchova v MŠ
  • školení Matematická pregramotnost v MŠ
  • školení Hudebně pohybové činnosti

 

PRAXE

  • mateřské školy
  • hlídání dětí
  • doučování angličtiny dětí mladšího školního věku

 

ZÁJMY

  • hra na klavír, hra na flétnu, zpěv, četba, divadlo, cestování, cizí jazyky